Ordinær Generalforsamling

ØCK afholder som allerede varslet den ordinære generalforsamling d.7. juni kl 19:00.
Men på grund af corona-afstandskrav flytter vi denne aften til salen under Ølstykke Bibliotek.
Find vej her!

Du skal selvfølgelig kunne fremvise et gyldigt corona-pas ved ankomst og bære mundbind når du står op i lokalet.

På generalforsamlingen skal vi bla. behandle et par ændringer til vores vedtægter, som kommunen har forlangt. Ændringerne vil fremgå af det materiale der kan downloades nederst på denne side.


Agendaen for den ordinære generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
 3. Godkendelse af klubbens regnskab 
 4. Fremlæggelse af budget 
 5. Behandling af indkomne forslag 
  Kun et forslag er indkommet: Ændring af vedtægter – krav fra kommunen
 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 450,- pr år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  Per og Tony er på valg og genopstiller begge til bestyrelsen
  Keld og Claus genopstiller som suppleanter
 8. Valg af revisorer og suppleant 
  Claus og Jim genopstiller
 9. Valg til udvalg
  Julemik – bestyrelsen foreslår O-Holdet.
 10. Eventuelt

Ekstraordinær Generalforsamling

Vores vedtægter kræver at 2/3 (67%) af alle medlemmer stemmer for ændringerne på den ordinære generalforsamling. Men da vi plejer at være ca. 50 deltagere (38%) ved vores generalforsamlinger er vi ikke nok, selvom alle skulle stemme for.

Derfor afholder vi også ekstra-ordinær generalforsamling samme aften, i direkte forlængelse af den ordinære, med start ca. kl 20:00, med det ene emne på dagsordenen. Vedtægtsændringen. Og her kan vi så vedtage vedtægtsændringer ved simpelt flertal. 

Her finder du de Vedtægts rettelser 2021 som kommunen forlanger for at kunne godkende ØCK som en forening i Ølstykke / Egedal kommune. Rød skrift er tilføjet overstreget tekst er fjernet.

Velmødt
Bestyrelsen