Klubture forår 2021

Hallandsåsen


Vi kan ikke komme til Sverige – eller vi skal i karantæne når vi kommer hjem igen så … 😉
Så i stedet arrangerer klubben en tur til Odsherred d.25.april
Mødested på Café Udsigten Høve, kl 10:00
Transporten sker på Corona-vis ved fælleskørsel i egne biler. Der er parkering på destinationen.
Kim J. lægger et par passende ruter i området – nærmere info følger..
Link til Café Udsigten

Vi mødes på P-Pladsen

Store klubtur


Vi gennemfører Store fjordtur som vanlig: En rundtur i Nordsjælland, denne gang med frokost i Kelds’ sommerhus leveret ud af huset af Slagteren i Blistrup Brugsen.
Tilmelding osv når tiden nærmer sig