Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Mandag d. 19. Februar 2024 kl 19:00
i Bækkegårds skolens kantine

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
 3. Godkendelse af klubbens regnskab 
 4. Fremlæggelse af budget 
 5. Behandling af indkomne forslag 
  • Der er ikke modtaget nogen forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 7. Valg af medlemmer til udvalg
  • Hallandsåsen – alternative datoer:  28/4, 5/5, 12/5
  • Store klubtur – 9. Jun
  • Flyvestation og Frokost – 29. Okt
  • Julemik – 9. Dec
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  • Per og Malene er på valg
  • Suppleanter skal vælges
 9. Valg af revisorer og suppleant 
  • Revisorer skal vælges
 10. Eventuelt

Bestyrelsen
Ølstykke Cykleklub