Ordinær Generalforsamling

mandag d. 6.marts 2023
kl 19:00 i Bækkegårds skolens kantine

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
 3. Godkendelse af klubbens regnskab 
 4. Fremlæggelse af budget 
 5. Behandling af indkomne forslag 
  • Der er ikke modtaget nogen forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 7. Valg af medlemmer til udvalg
  • Julemik – 11. Dec
  • Hallandsåsen – 30. Apr
  • Enkeltstart – 24. Okt
  • Store klubtur – 4. Jun
  • Fest eller frokost og – 30. Okt
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 9. Valg af revisorer og suppleant 
 10. Eventuelt

Tony Holgersen
Formand
Ølstykke Cykleklub