Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 
Mandag d. 19 Februar kl 19:30

På Græstedgård i kælderlokalet 

Program:

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen og ønske om at opstille til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d.11/2 kl 24:00.


Som vanligt vil klubben traktere med et let måltid, kl 18:00, inden selve generalforsamlingen går i gang. Herom senere..