Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2019 i Ølstykke Cykleklub.bell.jpg
Den afholdes mandag d. 18. februar kl 19:30
i kælderlokalet (nr.7) på Græstedgård.

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til udvalg
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag der skal behandles sendes til formanden på cykleklub@oeck.dk senest 10. feb.

Medlemmer der ønsker at stille op til poster i bestyrelsen eller til udvalg sender en mail til samme adresse.

Mere info følger.