Ølstykke Cykleklub afholder generalforsamling for alle medlemmer og gæster mandag d.17. februar 2020 på Græstedgård i Ølstykke.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før - altså senest d.3.februar.

Der er ingen tilmelding til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden jf vedtægterne:bell.jpg

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af klubbens regnskab
  • Fremlæggelse af budget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisorer og suppleant
  • Eventuelt

Mere info følger.
Formanden